Adatvédelmi irányelvek

Általános rendelkezések és elérhetőségek

Ez a személyes adatok feldolgozására vonatkozó szabályzat (a továbbiakban (“GDPR szabályzat”) azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket a Románia törvényei szerint működő vállalat (a továbbiakban: “Üzemeltető”) gyűjt és dolgoz fel Önről, mint a faboltray.com weboldal felhasználója, mint a kínált szolgáltatások igénybe vevője, mint vevő a webshopból / fizikai boltból történő termékvásárlás esetén, és mint munkapontjaink látogatója (a továbbiakban: “Érintett”).

SC Faboltray SRL
CUI: RO43531324
Nr. Reg.Com.: J19/8/2021
Sediul social: Praid, str. Zsogod nr.17., jud. Harghita
office@faboltray.com
Banca Raiffeisen Bank
Cont IBAN:RO10 RZBR 0000 0600 2234 2611

Bevezetés

A weboldalunk látogatóinak személyes adatait nagyon fontosnak tartjuk, és elkötelezettek vagyunk azoknak védelme iránt. Ez a szabályzat elmagyarázza, hogy mit teszünk az Ön személyes adataival.

Az irányelvek ismerete és elfogadása

A sütik használatához való hozzájárulás megadása a jelen irányelv feltételeinek megfelelően, amikor először látogat el weboldalunkra, lehetővé teszi számunkra, hogy minden egyes alkalommal, amikor Ön meglátogatja weboldalunkat, sütiket használjunk.

Személyes adatainak megadásával és rendelkezésünkre bocsátásával Ön kijelenti, hogy teljes mértékben ismeri és kifejezetten elfogadja a jelen GDPR-irányelv legutóbbi változatát (az adatszolgáltatás időpontjában hatályos változatot).

Személyes információk gyűjtése

A következő típusú személyes adatok gyűjthetők, tárolhatók és használhatók:

 • az Ön számítógépére vonatkozó információk, beleértve az Ön IP-címét, földrajzi elhelyezkedését, a böngésző típusát és verzióját, valamint az operációs rendszert;
 • a weboldalon tett látogatásaira és használatára vonatkozó információkat, beleértve a hivatkozási forrást, a látogatás hosszát, az oldalmegtekintéseket és a weboldalon való navigációs utakat;
 • olyan információk, mint például az Ön e-mail címe, amelyet akkor ad meg, amikor regisztrál a weboldalunkon;
 • olyan információk, mint az Ön neve és e-mail címe, amelyeket az e-mailjeinkre és/vagy hírleveleinkre való feliratkozáshoz ad meg;
 • az Ön által a weboldalunk szolgáltatásainak használata során megadott információk;
 • a weboldalunk használata során keletkező információk, beleértve azt is, hogy Ön mikor, milyen gyakran és milyen körülmények között használja azt;
 • az Ön által a weboldalunkon keresztül végrehajtott vásárlásokkal, igénybe vett szolgáltatásokkal vagy tranzakciókkal kapcsolatos információk, amelyek magukban foglalhatják az Ön nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét és bankkártyaadatait;
 • az Ön által a weboldalunkon közzétett információk, amelyeket publikáció céljából  tesz közzé az interneten, beleértve az Ön felhasználónevét, profilképeit és a bejegyzései tartalmát;
 • az Ön által nekünk e-mailben vagy a weboldalunkon keresztül küldött kommunikációban szereplő információk, beleértve a kommunikáció tartalmát és metaadatait;
 • bármely más személyes adat, amelyet elküld nekünk.

Mielőtt egy másik személy személyes adatait közölné velünk, be kell szereznie az adott személy hozzájárulását mind a személyes adatok közléséhez, mind a személyes adatoknak a jelen irányelvvel összhangban történő feldolgozásához.

Személyes adatok módosítása és törlése személyes fiókjából

A regisztrációt követően az érintett személyes fiókja azonnal létrejön, és az érintett értesítést kap arra az e-mail címre, amellyel regisztrált. A regisztráció során feldolgozott adatok a webshop által nyújtott szolgáltatások nyújtásához, azaz a vevő azonosításához szükségesek, így ezeket az adatokat az Eladó a személyes fiók törléséig kezeli. Az érintett a regisztráció során megadott adatokat bármikor megváltoztathatja a személyes fiókjához való hozzáféréssel. Az érintett a személyes fiók törlését az ügyfélszolgálatnak küldött e-mailben kezdeményezheti. Az érintettet 10 munkanapon belül e-mailben értesítjük a fiók törléséről. A személyes fiók törlését követően az érintett személyes adatai inaktívvá válnak, és az Üzemeltető felfüggeszti azok feldolgozását. A személyes fiók törlésének kérésével a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásra kerül, és ebben az esetben a személyes adatok 30 napon belül törlésre kerülnek a rendszerből. 

Kiskorúakra vonatkozó különleges rendelkezések

16 év alatti személyek nem adhatnak ki személyes adatokat, nem kérhetnek szolgáltatásokat vagy bármilyen kommunikációt az Üzemeltető weboldalán, és nem vehetnek részt a Vțllalkozțs versenyein vagy kampányaiban, kivéve, ha az ilyen kéréseket a kiskorú nevében a kiskorú törvényes képviselője vagy gondviselője nyújtja be a törvény által előírtak szerint. A 14. életévét be nem töltött Érintett esetében a törvényes képviselője, gondviselője adhat személyes adatokat és tehet jognyilatkozatot a nevében. A 18 év alatti, de 14. életévüket betöltött Érintettek csak törvényes képviselőjük vagy gondviselőjük hozzájárulásával adhatnak meg személyes adatokat és tehetnek jognyilatkozatot. A fenti információk tudomásulvételével Ön kijelenti és garantálja, hogy a megadott információkat figyelembe veszi. Azokban az esetekben, amikor Ön nem rendelkezik törvényes joggal a személyes adatok megadására, köteles beszerezni egy harmadik fél (pl. törvényes képviselő, gyám) hozzájárulását. Ebben az összefüggésben Önnek kötelessége eldönteni, hogy bizonyos információk átadásához szükséges-e egy harmadik fél hozzájárulása vagy sem. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő nem veszi fel Önnel személyesen a kapcsolatot, ezért a jelen pont betartásáért Ön felel, az Adatkezelő e tekintetben semmilyen felelősséget nem vállal. Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a jogellenesen megadott információk törlése érdekében, és biztosítjuk Önt arról, hogy ezeket az információkat nem adjuk át harmadik félnek, és nem használjuk fel saját céljainkra (sem reklámozásra, sem más célra). Kérjük, haladéktalanul értesítsen minket, ha azt tapasztalja, hogy egy kiskorú a törvényes képviselő vagy gyám engedélye nélkül adta ki személyes adatait. Ha kapcsolatba szeretne lépni velünk, használja a jelen szabályzat elején megadott elérhetőségeinket. 

Az Ön személyes adatainak felhasználása

A weboldalunkon keresztül megadott személyes adatokat a jelen szabályzatban vagy a weboldal megfelelő oldalain meghatározott célokra használjuk fel. Személyes adatait felhasználhatjuk:

 • weboldalunk és üzletünk kezelése;
 • honlapunk testreszabása az Ön számára;
 • a weboldalunkon elérhető szolgáltatások igénybevételének engedélyezése;
 • kereskedelmi kommunikáció küldése tájékoztatási céllal;
 • az Ön által kifejezetten kért e-mail értesítések küldése;
 • hírlevelünk küldése e-mailben, ha Ön ezt kérte (bármikor tájékoztathat minket, ha már nem kívánja ezt a kommunikációt);
 • marketingközlemények küldése a mi üzletünkről vagy gondosan kiválasztott harmadik felek cégeiről, amelyekről úgy véljük, hogy érdekelhetik Önt postai úton, vagy – amennyiben Ön kifejezetten hozzájárult – e-mailben vagy hasonló technológiák segítségével (bármikor tájékoztathat minket, ha nem kíván többé marketingközleményeket kapni);
 • harmadik feleknek statisztikai adatokat szolgáltatunk a felhasználóinkról (ezek a harmadik felek nem lesznek képesek azonosítani egyetlen felhasználót sem ezen adatok alapján);
 • a weboldalunkkal kapcsolatban benyújtott kérések és panaszok kezelése;
 • weboldalunk biztonságának fenntartása és a csalások megelőzése;
 • a weboldalunk használatára vonatkozó feltételeknek való megfelelés ellenőrzése (beleértve a privát üzenetküldő szolgáltatásunkon keresztül küldött magánüzenetek ellenőrzését);

 

Ha Ön személyes adatokat nyújt be weboldalunkon való közzététel céljából, akkor ezeket az adatokat az Ön által megadott megállapodás hatálya alá tartozóan fogjuk közzétenni és felhasználni.

Az adatvédelmi beállításokkal korlátozhatja az Ön adatainak közzétételét a weboldalunkon, és a weboldalon található adatvédelmi kapcsolók segítségével módosíthatja azokat.

Az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk át az Ön személyes adatait harmadik feleknek közvetlen marketing céljára, sem az említett harmadik felek, sem más harmadik felek által.

Személyes adatok nyilvánosságra hozatala

Személyes adatait nyilvánosságra hozhatjuk:

 • amennyiben erre törvény kötelez minket;
 • bármely lehetséges vagy folyamatban lévő jogi eljárással kapcsolatban;
 • törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (beleértve a csalás megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából harmadik feleknek történő adatszolgáltatást);

A jelen szabályzatban meghatározottakon kívül nem adjuk át az Ön személyes adatait harmadik félnek.

Nemzetközi adatátvitel

Az Ön által a weboldalunkon közzétett vagy a weboldalunkon való közzétételre beküldött személyes adatok világszerte elérhetőek lehetnek az interneten keresztül. Nem tudjuk megakadályozni, hogy ezeket az információkat mások felhasználják vagy visszaéljenek velük.

Ön kifejezetten hozzájárul a személyes adatok e szakaszban leírt továbbításához.

A személyes adatok megőrzése

Ez a szakasz meghatározza adatmegőrzési irányelveinket és eljárásainkat, amelyek célja, hogy segítsenek biztosítani a személyes adatok megőrzésére és törlésére vonatkozó jogi kötelezettségeinknek való megfelelést.

Azokat a személyes adatokat, amelyeket bármely cél vagy célok érdekében feldolgozunk, nem őrizzük meg tovább, mint amennyi az adott célhoz vagy célokhoz szükséges.

A jelen szakasz egyéb rendelkezései ellenére a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat (beleértve az elektronikus dokumentumokat is) megőrizzük:

Amennyiben erre törvény kötelez minket; ha úgy véljük, hogy a dokumentumok relevánsak lehetnek bármely folyamatban lévő vagy jövőbeli jogi eljárás szempontjából; valamint törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (beleértve a csalás megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából harmadik feleknek történő információszolgáltatást);

Az Ön személyes adatainak biztonsága

Ésszerű technikai és szervezési óvintézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az Ön személyes adatainak elvesztését, megváltoztatását vagy a velük való visszaélést.

Az Ön által megadott összes személyes adatot biztonságos (jelszóval és tűzfallal védett) szervereinken tároljuk.

Ön tudomásul veszi, hogy az interneten keresztül történő információátvitel általában nem biztonságos, és nem tudjuk garantálni az interneten keresztül küldött adatok biztonságát.

Ön felelős a weboldalunkhoz való hozzáféréshez használt jelszó titkosságának megőrzéséért; soha nem fogjuk elkérni a jelszavát (kivéve, amikor bejelentkezik a weboldalunkra).

Módosítások

Fenntartjuk a jogot, hogy ezt a szabályzatot időről időre frissítsük, és új változatot tegyünk közzé a weboldalunkon. Javasoljuk, hogy időnként ellenőrizze ezt az oldalt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megértette a jelen szabályzatban bekövetkezett változásokat, és hogy tisztában legyen a változásokkal, valamint azzal, hogy az Ön adatait hogyan használhatjuk fel.  Kérés esetén e-mailben elküldhetjük Önnek az aktuális GDPR-irányelv egy példányát.

Az Ön jogai

Ön kérheti tőlünk, hogy adjuk meg az Önről birtokunkban lévő személyes adatait; ezen információk megadása az alábbi feltételek szerint történik:

személyazonosságának megfelelő igazolása. Erre a célra általában elfogadjuk az útlevél hitelesített fénymásolatát, valamint egy közüzemi számla hitelesített másolatát, amely tartalmazza az Ön jelenlegi lakcímét.

Az Ön által kért személyes adatokat a törvény által megengedett mértékben megőrizhetjük.

Bármikor kérheti tőlünk, hogy ne dolgozzuk fel személyes adatait.

A gyakorlatban Ön általában vagy előzetesen kifejezetten beleegyezik abba, hogy személyes adatait marketingcélokra használjuk fel, vagy lehetőséget adunk Önnek arra, hogy lemondjon személyes adatainak marketingcélú felhasználásáról.

Joga van, hogy:

 • tájékoztatást kapjon személyes adatainak feldolgozásáról;
 • hozzáférést kapjon az Önről tárolt személyes adatokhoz;
 • kérheti a pontatlan, helytelen vagy hiányos személyes adatok helyesbítését;
 • kérheti a személyes adatok törlését, ha azokra már nincs szükség, vagy ha azok feldolgozása jogellenes;
 • tiltakozhat személyes adatainak marketing célú vagy az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból történő feldolgozása ellen;
 • bizonyos esetekben kérheti személyes adatai feldolgozásának korlátozását;
 • az Ön személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja és elküldje egy másik adatkezelőnek (“adathordozhatóság”);
 • kérje, hogy a személyes adatainak automatikus feldolgozásán alapuló, Önt érintő vagy jelentős mértékben érintő döntéseket magánszemélyek hozzák meg, ne kizárólag számítógépek. Ebben az esetben Önnek is joga van kifejteni álláspontját, és megtámadni a döntést;
 • az illetékes adatvédelmi hatóságnál történő panasztételhez való jog;
 • a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos nemzeti felügyeleti hatósággal szembeni fellebbezési jog;
 • az Adatkezelővel szembeni jogorvoslati jog

 

Harmadik fél webhelyei

Weboldalunk harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozásokat és részleteket tartalmaz. Nem áll módunkban ellenőrizni a harmadik felek adatvédelmi irányelveit és gyakorlatát, és nem vagyunk felelősek azokért.

Az információk frissítése

Kérjük, értesítsen minket, ha az Önről tárolt személyes adatokat helyesbíteni vagy frissíteni kell.

A személyes adatok kategóriái, a gyűjtés és feldolgozás céljai

(Használja a telefont a vízszintesen elfordítva, hogy a teljes táblázatot megtekinthesse)

A feldolgozás célja Temeiul legal Jogalap Tárolási időszak, az adatok törlésének határideje
A felhasználónak lehetősége van kérdéseket feltenni csapatunknak. Az érintett hozzájárulása (6 cikk., 1. bek. a. pontja – GDPR) Üzenet tartalma, név, e-mail cím, telefonszám Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig
Az érintettnek (az oldal felhasználójának) lehetősége van regisztrálni az oldalon, hogy igénybe vehesse az üzemeltető által kínált szolgáltatásokat. Az érintett hozzájárulása (6 cikk., 1. bek. a. pontja – GDPR) A személy neve, e-mail címe Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig
Az érintett személynek, aki regisztrált az oldalon, lehetősége van arra, hogy különböző termékeket rendeljen webshopunkból (online bolt) vagy fizikai boltunkból. A szerződés teljesítéséhez (6 cikk., 1. bek. a. pontja – GDPR) Nyilvántartott érintett: teljes név, szállítási cím (ország, irányítószám, város, cím), számlázási adatok, ha eltérnek a szállítási címtől, megjegyzések, e-mail cím, telefonszám. A személyes adatokat az Érintettel való együttműködés megszűnésétől számított 5 év elteltével töröljük a Polgári Törvénykönyv szerint. A számviteli törvény értelmében az Ön adatait meg kell őrizzük annak pénzügyi év végétől számított 10 évig, amelyben a dokumentumok kiállításra kerültek. A gyakorlatban akkor találkozunk ilyen esetekkel, amikor az adatok a számviteli bizonylatok részét képezik.
Az Üzemeltető a kollégák és vagyontárgyainak őrzése és védelme, valamint a bűncselekmények megelőzése és leküzdése céljából videokamerás megfigyelőrendszert használ.  Az üzemeltető vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek céljából (a GDPR 6. cikk., 1. bekezdésének f. pontja)  Érintett (a munkapont látogatója): portré 

A kamerák elhelyezése: az ügyfélterület bejárata (a kamerák látható helyen vannak elhelyezve, és a célszemélyeket táblák figyelmeztetik). 

Az üzemeltető 8 napig tartja meg az adatokat. Személyes vagy tulajdonjogi incidensek esetén az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a személyes adatokat 8 napnál hosszabb ideig kezelje.

 

A személyes adatok kategóriáihoz a következő személyek férhetnek hozzá:  

 • A weboldal szerkesztői;
 • Az Üzemeltető alkalmazottai és ügyintézői;  
 • A jelen dokumentumban felsorolt adatfeldolgozók alkalmazottai;  
 • Egyes hatóságok az általuk hatósági eljárás során, az Adatkezelőtől jogszerűen kért adatok tekintetében;  
 • Más személyek, az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján. 

Az Adatkezelő szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok tekintetében, amelyeket – az Érintett hozzájárulása függvényében – nem adhat ki harmadik félnek. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét. 

Az adatfeldolgozásra jogosult személyek

 Az adatkezelő az alábbi személyeket hatalmazza fel a személyes adatok feldolgozására. A személyes adatok feldolgozóinak jogait és kötelezettségeit a GDPR határozza meg, illetve az Adatkezelő a különleges adatkezelési jogszabályok alapján. Az Adatkezelő felel az általa adott utasítások jogszerűségéért. Az Adatfeldolgozó nem hozhat alapvető adatkezelési döntést, a tudomására jutott és általa megismert személyes adatokat csak az Adatkezelő által meghatározott feltételek szerint kezelheti, személyes érdekből adatot nem kezelhet, ugyanakkor köteles a személyes adatokat az Adatkezelő utasításai szerint archiválni és megőrizni.

Az adatfeldolgozásra jogosult személyek/vállalatok

(Használja a telefont a vízszintesen elfordítva, hogy a teljes táblázatot megtekinthesse)

Az adatfeldolgozók nevei és elérhetőségei Az általa ismert személes adatok, melyekhez hozzáféréssel rendelkezik és az adatfeldolgozás során végzett tevékenységek Az adatfeldolgozás időtartama
Contafex SRL Az Érintett által megadott személyes adatok:  

Személy neve, cégnév, cég címe, CUI, nyilvántartási szám, telefonszám, e-mail cím, megrendelt termékek/szolgáltatások.

Feladata az üzemeltető számláinak kezelése és számviteli szolgáltatások nyújtása.

A személyes adatokat az Érintettel való együttműködés megszűnésétől számított 5 év elteltével töröljük a Polgári Törvénykönyv szerint. A számviteli törvény értelmében az Ön adatait meg kell őrizzük annak pénzügyi év végétől számított 10 évig, amelyben a dokumentumok kiállításra kerültek. A gyakorlatban akkor találkozunk ilyen esetekkel, amikor az adatok a számviteli bizonylatok részét képezik.
Stripe Név, vezetéknév, bankkártya száma, CVV szám, kártya érvényességi ideje, a tranzakció összege és időpontja, cím, vásárolt termékek/szolgáltatások.

Feladata az online fizetések kezelése

Az Ön kártyáján szereplő adatokat nem gyűjtjük és nem tároljuk a szervereinken, hanem közvetlenül a Stripe-nek továbbítjuk. Az online fizetési adatokat a Stripe szerverein titkosítva, határozatlan ideig tárolják. Ön bármikor kérheti ezen adatok törlését a Stripe-tól. Ha azt szeretné, hogy a kártyaadatait a jövőbeni fizetésekhez elmentsük, akkor ezt kérheti. Ebben az esetben a sütik 90 napig lesznek érvényesek.

 

Az üzemeltető jelenléte a közösségi oldalakon (Facebook, Instagram, Youtube)

Az üzemeltető jelen van a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on. A Facebook közösségi oldal látogatói a “Tetszik”/”Like” gombra kattintva feliratkozhatnak a hírlevélre, és ugyanezen gomb segítségével le is iratkozhatnak.

Sütik

Weboldalunk sütiket használ. A cookie egy azonosítót (betűkből és számokból álló karakterláncot) tartalmazó fájl, amelyet egy webkiszolgáló küld a böngészőnek, és amelyet a böngésző tárol. Az azonosító ezután minden alkalommal visszaküldésre kerül a kiszolgálónak, amikor a böngésző egy oldalt kér onnan. A sütik lehetnek “állandó” vagy “munkamenet” sütik: a tartós sütiket a böngésző tárolja, és a beállított lejárati időpontig maradnak érvényben, hacsak a lejárati időpont előtt nem törlik; a munkamenet süti viszont a felhasználó munkamenetének végén, a böngésző bezárásakor jár le. A sütik általában nem tartalmaznak olyan információkat, amelyek személyesen azonosítják a felhasználót, de az Önről tárolt személyes adatok összekapcsolódhatnak a sütik által tárolt és megszerzett információkkal. Oldalunkon állandó és munkamenet sütiket egyaránt használunk.

A weboldalunkon használt sütik nevét és felhasználásuk célját az alábbiakban találja:

A Google Analytics, az Adwords és a Facebook Analytics szolgáltatást a következő célokból használjuk: weboldalunkon a számítógép felismerésére, amikor egy felhasználó meglátogatja a weboldalt / a felhasználók nyomon követésére a weboldal böngészése során / a weboldal használhatóságának javítására / a weboldal használatának elemzésére / a weboldal adminisztrációjára / a csalások megelőzésére és a weboldal biztonságának javítására / a weboldal személyre szabására minden egyes felhasználó számára / a különösen érdekes hirdetések megjelenítésére. 

A legtöbb böngésző lehetővé teszi a sütik elutasítását vagy elfogadását. 

A sütik engedélyezésével/tiltásával és törlésével kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el az Ön által használt böngésző weboldalát.

Az összes cookie letiltása/törlése számos weboldal használhatóságára negatív hatással lesz. Ha letiltja a sütiket, akkor nem tudja használni weboldalunk összes funkcióját.

A személyes adatok feldolgozásának nemzeti felügyeleti hatósága – www.dataprotection.ro